Reforma d'espai exterior: gespa artificial, tarima tecnológica i tancament tecnològic

0

REFORMA D'ESPAI EXTERIOR: Gespa artificial, tarima tecnològica i tancament tecnològic

A vegades tenim un jardí o una terrassa que no el fem servir, no perquè no ens agradi, sinó perquè no el tenim preparat o adaptat a les nostres necessitats.

Aquest és el cas d'aquest jardí a Palamós. Un jardí d'unes mides més que considerables i una situació envejable per a molts, però sense adaptar-lo a les necessitats de la família.

Un cop feta la visita d'obra i fet l'estudi sobre que és el que més encaixaria en aquest espai, es va decidir la següent intervenció:

    • SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL
    • REMOLINAT DE PARETS EXISTENTS PER DEIXAR-LES A PUNT PER PINTAR
    • CONSTRUCCIÓ D'UN TANCAMENT MITJANER DE FUSTA SINTÈTICA
    • CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE DE FORMIGÓ I REVESTIMENT DE LA MATEIXA AMB
    • FUSTA SINTÈTICA
    • PREPARACIÓ D'AQUESTA BASE PER INSTAL·LAR EN UN FUTUR UNA PÈRGOLA

Primer de tot es varen remolinar les parets amb sorra de Begur ben fina, perquè després el client pogués pintar les parets. A posteriori es va construir la llosa de formigó armat de 3,30×2,70 metres, i d'aquesta manera ja tenim tot el que és feina d'obra pròpiament dita feta. Un cop tenim aquests treballs fets, el que vàrem fer és col·locar els postes metàl·lics per a subjectar les lames de fusta sintètica. A Spai´S X Tu , sempre que podem, ancorem els postes al mur mitjançant màquina perforadora amb broca amb dents diamantades. D'aquesta manera ens queda una tanca fix per sempre, encara que sigui una zona on hi hagi molt de vent.

Un cop feta la tanca, vam preparar el terreny per la col·locació de gespa artificial. Vam retirar les herbes existents, i vam fer aportació d'una capa d'uns 4 cm de sauló per donar un bon drenatge i una bona anivellació al subsol abans de col·locar la gespa artificial. Finalment, vàrem col·locar la gespa artificial decorativa model LUX PREMIUM 40 i aquest va ser el resultat.