Ocultació amb loop gris a Palamós

0

OCULTACIÓ AMB LOOP GRIS A PALAMÓS

La nostra clienta disposava d'una ocultació de canya natural que va dir prou als seus dies de glòria. Les temperatures, pluges i vents de Palamós van passar factura aquell gris de la canya natural que salvaguardava de les mirades l'entorn de la piscina.

Vam fer una substitució de materials, natural per sintètic, només això, així de simple. Avui en dia existeixen quantitat s de materials sintètics que ens donen les mateixes prestacions que els materials naturals però amb major durabilitat en el temps.
Aquest espai conserva els mateixos colors grisos que volia la nostra clienta però amb més seguretat, ja que vam incorporar malla antigerminant a la part posterior perquè així les plantes dels vins no es fiquessin per entremig de les barilles.

Sistemes d'ocultació n'hi ha molts, però gustos el de cada client, digueu quin és el vostre i nosaltres el farem realitat, solament has de posar-te en contacte amb nosaltres.